ubezpieczenie

Uszkodzona jezdnia, a odszkodowanie

Do sytuacji, w których ma miejsce uszkodzenie pojazdu na dziurawych drogach, dochodzi bardzo często. Wielu kierowców zadaje sobie pytanie, czy jest możliwość uzyskania odszkodowania za powstałe szkody. W momencie, gdy posiada się ubezpieczenie AC, to sytuacja z wypłatą odszkodowania jest bardzo prosta. Pieniądze za powstałe szkody dostaje się od ubezpieczyciela, który zwraca się później o jego zwrot do właściciela drogi.

Więcej…  

zielona karta

Obowiązkowe w Polsce ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest również wymagane w innych krajach. W większości z nich istnieje międzynarodowy system biur narodowych, w skład których wchodzą towarzystwa ubezpieczeniowe z całego świata. Jednak w przypadku niektórych państw musisz posiadać tzw. Zieloną Kartę. Czym ona jest oraz gdzie jest wymagana? Zapoznaj się z niezbędnymi informacjami!

Więcej…